Keelekursused / Language courses

Sample of my Estonian language material

About the teacher Kristel

I received my university degrees in History (BA, 2006) and Culture Theory (MA, 2009) from Tallinn University and Teaching History and Society (MA, 2012) from the University of Tartu. From 2008–2013 I studied as an exchange student at several universities in Finland. In 2016, I graduated basic level distance studies from the University of Jyväskylä in Teaching Finnish Language, as Foreign and Second language. I am currently graduating from the University of Tartu with a bachelor’s degree in Estonian and Finno-Ugric Linguistics.

I have worked as a teacher since 2008. For a short period I taught history, society, media and film art, but have been teaching mostly Finnish since 2012 and Estonian since 2016. Initially I taught Estonian to immigrants as voluntary work. Later, I have taught both immigrants and those preparing for the Estonian language proficiency examinations. In 2016 I received the Tallinn Young Teacher Award for teaching Finnish.

In 2021, I founded the private limited company Stelotta to teach languages and sell handicrafts. My husband, a Ukrainian citizen, is on the board of the company. Our home language is Estonian.

Näidis minu soome keele materjalist

Õpetaja Kristelist

Olen lõpetanud ajaloo eriala bakalaureuseõppe (2006) ja kultuuriteooria magistrantuuri (2009) Tallinna Ülikoolis ning ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja magistrantuuri (2012) Tartu Ülikoolis. Aastatel 2008–2013 täiendasin end korduvalt vahetusüliõpilasena Soome ülikoolides ning 2016. aastal lõpetasin Jyväskylä Ülikooli kaugõppes soome keele kui teise ja võõrkeele õpetaja põhiõpingud. Praegu olen lõpetamas bakalaureuseõpinguid Tartu Ülikooli eesti ja soome-ugri keeleteaduse erialal. 

Töötan õpetajana 2008. aastast. Olen õpetanud lühikest aega ajalugu, ühiskonnaõpetust, meediat ja filmikunsti, 2012. aastast põhiliselt soome keelt. Eesti keelt hakkasin õpetama 2016. aastal vabatahtlikutööna uussisserändajatele. Hiljem olen õpetanud nii sisserändajaid kui ka eesti keele tasemeeksamiteks valmistujaid. 2016. aastal sain Tallinna aasta noore õpetaja auhinna soome keele õpetamise eest.

Olen õppinud vähemalt aasta esperanto, rootsi, inglise, vene, hispaania, komi ja ungari keelt. Soome keele kõrgema taseme (C1) riigieksami (YKI-testi) tegin 2015. aastal Helsingis.

Read more about the course:

“Viis tundi eesti keelt”